Een door DSN workspace solutions verzonden e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als dit bericht niet voor u bestemd is, wordt u vriendelijk verzocht dit aan de afzender te melden. DSN staat door de elektronische verzending van dit bericht niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Voor verdere informatie over DSN en onze algemene voorwaarden raadpleegt u www.dsn-ws.nl/algemene-voorwaarden

An e-mail send by DSN workspace solutions is intended for the addressee’s eyes only. If you are not the intended recipient, you are hereby kindly requested to inform the sender of this. In view of the electronic nature of this communication, DSN is neither liable for the proper and complete transmission of the information contained therein nor for any delay in its receipt. For further information about DSN and our general terms of delivery, direct your browser to www.dsn-ws.nl/algemene-voorwaarden